Platební podmínky

Privátní lekce

Pokud je omluva a následné zrušení lekce kratší než 24 hodin před rezervací, lekce propadá a je odečtena z permanentky. V případě, že klient nemá permanentku, bude mu lekce účtována při další návštěvě.

 

Platba veřejné skupinové lekce

Platba je možná bankovním převodem.

Pokud je omluva a následné zrušení lekce kratší než 24 hodin před rezervací, bude účtován storno poplatek ve výši 60 Kč.

 

Platba a rezervace Aktivní soboty / neděle / workshopu

Po přijetí platby bude místo rezervováno.
Platba je možná bankovním převodem.
Na Aktivní sobotu, neděli, workshop se nevztahuje permanentka.

Na základě omluvy 14 dní před akcí vracíme 100% ze zaplacené částky.
Na základě omluvy 7 dní před akcí vracíme 50% ze zaplacené částky.
Po uplynutí této doby se platba nevrací a celá propadá ve prospěch pořadatele akce.
Pokud akci zruší pořadatel a nebude vypsán náhradní termín akce, bude vrácena zaplacená částka ve 100%.

 

Bankovní spojení: 670100 - 2205831165 / 6210
Variabilní symbol: datum akce
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení, čas akce